למטופלים החדשים שלי

התחייבות להחזר כספי

אני רוצה שכל אחד שחושב לבוא אליי לקבלת עזרה, ירגיש הכי נוח שאפשר.

אני מבין שלעיתים מטופלים חדשים שאינם מכירים את עבודתי, עלולים לחוש שלא בנוח לקבל על עצמם את המחוייבות הכלכלית של המפגשים הראשונים.

לכן אני שמח להציע את המבצע הבא:

אני מציע להחזיר לכל מטופל חדש, שאינו מרוצה מהטיפול מסיבה כלשהי, סכום של 50% מהסכום שהוסכם עליו עבור המפגש הראשון.

כלומר כל מטופל שאינו מרוצה מהטיפול, ואינו מתכוון לחזור להמשך המפגשים, ישלם רק 50% מהמחיר המוסכם.

כמובן שכל מטופל שמתכוון להמשיך את הטיפול, ישלם את מלוא המחיר.

אם מטופל יבקש "החזר כספי" עבור הטיפול הראשון ואז יחליט לחזור להמשך טיפול, במפגש הבא הוא מחויב להשלים את ההחזר שקיבל.

הצעה זו תקפה עבור כל מטופל החותם על טופס הסכם "התחייבות להחזר כספי" לפני הטיפול הראשון.

אשמח להזדמנות לסייע לך להגשים את מטרותיך.

בכבוד רב,

ד"ר שמחה שלדן